Nje Ya Box na Dr. Vicensia Shule (UDSM)

Nje ya box ni segment inayohusisha wajasiriamali mbalimbali ambao hutoa ushauri na njia mbalimbali za kutatua matatizo ya wajasiriamali. Ushauri unaotolewa na Dr. Vicencia Shule kutoka chuo kikuu cha Dar es salaam (UDSM) ambapo anagusia maswala ya kugeuza wazo kuwa biashara. Uoga wa watu kusema/kuandika mawazo yao unapelekea wajasiriamali wengi kushindwa kufikia malengo yao waliojiwekea.